Tekniset tiedot ja hinnastot

Tutustu tarkemmin Otavamedian eri medioiden teknisiin tietoihin sekä hinnastoihin.

Aikakauslehtien hinnat 2016

Printin perushinnat

Erilaiset liitteet ja hinnat

Verkkomediahinnat 2016

Digihinnasto_kaikki sivustot

Naissivustoilla mainostaminen

Miessivustoilla mainostaminen

Vainu-kohdennus

Muuvi-videomainonta

Kohdentaminen

Richmedia

Verkon myyntiehdot

Mobiilihinnasto

Otavamedian sivustojen käyttäjämäärät, istunnot ja sivun katselut löytyvät Digitieto-palvelusta.

Data on peräisin Google Analyticsista. Viikkonäkymä päivittyy joka päivä, edellinen päivä on aina uusimpana mukana.

Tekniset tiedot

Aikakauslehtien aineisto-ohje 2016 (pdf)

Ilmoituskoot 2016 (pdf)

Liitetieto 2016 (pdf)

Verkkomedioiden tekniset tiedot 2016 (pdf)

HTML5 -aineiston tekniset ohjeet 2016 (pdf)

Myyntiehdot ja asiakasedut

Ilmoitushinnat

Otavamedian lehdillä on hinnastohinnat ja niiden lisäksi joidenkin julkaisujen erikoisnumeroilla on erikoishinnat. Näistä hinnoista myönnetään joko mahdollinen sopimusalennus tai pakettilennus. Alennukset eivä ole voimassa yhtäaikaa. Mainoksen nettohinnasta myönnetään lisäksi myyntiehtojen mukaisesti mainos-, mediatoimisto- tai suora-asiakaspalkkio.

Arvonlisävero

Hintoihin ei sisälly arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään ilmoituskohtaiseen nettohintaan. Laeista, asetuksista tai viranomaisen toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien.

Määräpaikka

Määräpaikat ovat hinnoiteltu erikseen lehtikohtaisesti. Poikkeaviin sijoituksiin ilmoitusten hintaan lisätään 10 %. Erikoismuotoiset mainokset hinnoitellaan erikseen.

Mainos- ja mediatoimiston sekä suora-asiakkaan palkkio

Otavamedia Oy myöntää mainos- ja mediatoimistolle sekä suora-asiakkailleen, jotka täyttävät Otavamedian laadulliset ja toiminnallist kriteerit sopimusvuoden aikana 5 – 15 prosentin suuruisen palkkion. Suora-asiakaspalkkio on 12%.

Tekijänoikeudet

Asiakas vastaa lehteen nähden siitä, että lehdelle annetun aineiston julkaiseminen tapahtuu kenenkään tekijänoikeutta loukkaamatta sekä, että mainos on lakien ja asetusten mukainen.

Alennusten laskeminen

Mainoksen hinnastohinta
+
Määräpaikka ja muut korotukset
– Mainoskohtaiset alennukset (esim. vuosisopimus-, paketti- ja kampanja-alennukset)
= Nettohinta 1
——————————————————————————————————–
Mainos-, mediatoimisto tai suora-asiakaspalkkio
= Nettohinta 2
——————————————————————————————————–

+ Lisäveloitukset (aineistoveloitus, lisäpainokset tms.)
+ Voimassa oleva arvonlisävero
= Verollinen nettohinta
——————————————————————————————————–

Varausten peruuttaminen

Peruutus on tehtävä viimeistään lehden kyseisen numeron varauspäivään mennessä. Jos peruutus tehdään määräajan jälkeen, peritään hinnaston mukainen ilmoitushinta. Force majeure -tapauksessa peruutus tehdään aina kirjallisesti, jolloin ainoastaan kirjapainolle mahdollisesti aiheutunut työ laskutetaan.

Vastuu virheistä ja reklamaatiot + korvausluokat

Kaikki hyväksytyt mainokset julkaistaan sovitussa numerossa ilmoitusmääräyksen mukaan. Otavamedia Oy pidättää oikeuden olla julkaisematta ei-toivomiaan mainoksia. Otavamedia ei ole vastuussa mainoksissa luvatuista eduista. Otavamedian vastuu virheistä rajoittuu enintään mediahintaan. Otavamedia ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, mikäli ilmoitusta ei voida julkaista tuotannollisen tai muun toiminnallisen syyn vuoksi, lakot mukaan lukien.

Otavamedia luokittelee mahdolliset paino- ja painatusvirheet kolmeen asteeseen:

  • Ensimmäisen asteen virhe on vähäinen, ja se ei vaikeuta mainoksen käsittämistä eikä olennaisesti vähennä sen mainosarvoa. Mainostaja on kuitenkin oikeutettu vaatimaan hyvitystä.
  • Toisen asteen virhe huonontaa mainoksen mainosarvoa, mutta ei tee sitä kokonaan tehottomaksi.
  • Kolmannen asteen virhe huonontaa mainoksen mainosarvoa olennaisesti, ja ilmoittaja on oikeutettu vaatimaan mainoksen julkaisemista uudelleen veloituksetta.

Mainoksen painoasua koskeva reklamaatio tehdään kirjallisesti 8 vrk:n kuluessa lehden ilmestymisestä. Valituksen yhteydessä mainosta koskeva materiaali on toimitettava Otavamedialle. Otavamedian vastuu virheistä rajoittuu enintään mediahintaan. Asiakas on vastuussa siitä, että valmiiksi painetut liitteet ovat määräpäivänä ao.lehden painossa. Asiakas on vastuussa ja korjausvelvollinen liitteiden aiheuttamista mahdollisista vahingoista kolmannelle osapuolelle ja Otavamedialle.

Aineiston säilytys ja arkistointi

AikakausMedia Oy säilyttää kaikki palvelukeskuksen kautta välitetyt aineistot palvelimellaan vähintään 1 vuoden. Myös repro säilyttää PDF-muodossa toimitetut aineistot vähintään 1 vuoden ajan.

Maksuehdot

Mainos- ja mediatoimistolle 14 pv -1%, 30 pv netto, muille 14 pv netto.
Yliaikakorko 11%/vuosi.
Otavamedialla on oikeus myös käteislaskutukseen.

Pankkitilit:

(maksu viitteellisenä)
FI86 2400 1800 0198 61
FI74 8000 1700 0511 14
FI09 5000 0120 0009 96
FI07 4055 1120 0363 42

Ylös